En sø i bjergene

Bæredygtighed hos BRITA

Bæredygtig handling baseret på overbevisning

En kvinde går ind i skoven

Vores bæredygtighedsmanifest

Har du nogensinde løbet på en sandstrand.
Hoppet i havet. Hiket i bjergene.
Eller vandret dybt ind i en skov.
Så har du oplevet naturens kraft.

Men nu om dage er naturen blevet unaturlig.

Materialer og emballage

Biobaseret plast og mere: Se de bæredygtige materialer, vi anvender i vores produkter og emballage

Let, holdbart og fleksibelt: plastik er et værdifuldt råmateriale. I betragtning af de strenge hygiejne- og kvalitetskrav, som vi i BRITA er underlagt, er plast praktisk talt ideelt. Men vi har dog et kritisk syn på virkningen af ​​plastproduktion og forbruget på planeten, og vi tager vores bidrag til dette yderst alvorligt. Det er derfor, at vi ønsker at reducere brugen af ​​plast i vores produkter kraftigt – med 30 % inden 2025! For at opnå det undersøger vi forskellige alternativer. I den forbindelse, skal vi tage hensyn til en lang række faktorer: Ud over kvalitet, hygiejne og sikkerhedskriterier er produktionsomkostningerne lige så relevante som CO2-udledningerne og evnen til at genanvende. 

Innovation: Biobaserede materialer erstatter ny plast

Et innovativt materiale kaldet biobaseret plast har vist sig at være særligt egnet. Det er lavet helt eller delvist af vedvarende, biologiske kilder som f.eks. planter – og det er lige så holdbart og genanvendeligt som konventionel plast. Eventuelle forskelle kan kun spores i laboratoriet gennem videnskabelige analyser.

Hos BRITA mener vi, at landbrugsjord skal bruges til at dyrke fødevarer til mennesker og dyr, ikke råvarer til plastindustrien. Derfor indeholder vores biobaserede plast kun restmaterialer fra andre processer, for eksempel fra fødevare- eller papirfremstilling.

Bæredygtigt og certificeret

Gennem anvendelsen af biobaseret plast kan vi reducere vores CO2-fodaftryk og forbruget af konventionel plast betydeligt – og det vil vi også gøre i fremtiden.

Når vi taler om biobaseret plast i forbindelse med vores produkter, finder du et procenttal samt henvisningen til den såkaldte massebalancetilgang. Det betyder, at man helt nøjagtigt kan se, hvor meget biobaseret plast, der er i et produkt – et koncept der for eksempel også bruges på det grønne elmarked. Massebalancetilgangen er en regnemetode, hvor (i vores tilfælde) biobaserede materialer blandes med fossile materialer under fremstillingsprocessen og derefter allokeres til slutproduktet. Alle vores leverandører arbejder i henhold til specifikationerne fra det internationalt anerkendte ISCC-mærke – en certificeringsstandard, der sporer det biobaserede materiale gennem hele produktionsprocessen.

Bæredygtighed på farten: Vores emballage

Ud over bæredygtig produktion er emballagen og forsendelserne af vores produkter lige så vigtigt for os. Emballageaffald er trods alt et globalt problem. Vi ønsker også at gøre vores del for at reducere mængden af ​​affald og det medfølgende CO2-fodaftryk på vores planet. Dette er en reel udfordring, fordi emballage tjener meget specifikke formål: Den skal beskytte vores produkter mod forurening og skader under transport.

Vi udvikler derfor koncepter for, hvordan man bruger mindre emballage og samtidig implementerer mere bæredygtige emballagematerialer. Vi arbejder for eksempel hen i mod at emballere vores produkter helt uden plast. Hvor dette endnu ikke er muligt, reducerer vi anvendelsen af ​​plast så meget, vi kan, samtidig med at vi sikrer, at den let kan genanvendes. Inden for e-handel anvender vi allerede såkaldte "forsendelse i egen beholder"-begreber. Det er produktpakker, der kan bruges direkte som forsendelseskasser. På den måde sparer vi allerede vigtige ressourcer.

BRITAs bæredygtighedsinitiativer

Få mere at vide om vores initiativer til at arbejde sammen med forbrugere og erhvervskunder om at bevare ressourcer og beskytte miljøet

Familiemedlemmer i forskellige aldre sidder ved et spisebord

Genanvendelse af vandfilterpatroner til husholdninger

Vores vandfilterpatroner kan næsten genbruges helt. Vi regenererer også visse filtermaterialer selv og bruger det igen i nye vandfilterpatroner – og dermed lukker vi materialekredsløbet.

To kolleger mødes ved en BRITA-vanddispenser

Dispensere hjælper med at reducere virksomhedernes udledning

Ved at bruge BRITA-vanddispensere kan en virksomhed spare op til 86 % CO2 årligt i forhold til flaskevand. Og der er mange flere måder at opnå en virksomheds bæredygtighedsmål med vores vanddispensere.

En barista på en kaffebar

Genanvendelse af Professional Filter-patroner

At smide patroner ud hører fortiden til! Sammen med vores erhvervskunder indsamler vi brugte vandfilterpatroner og sender dem videre i materialekredsløbet.

Bæredygtighedsmål

Vi udformer bæredygtige løsninger: Få mere at vide om vores 2025-strategi

Det er allerede forankret i vores vision, at bæredygtighed og virksomhedens ansvar er en integreret del af alt, hvad vi gør. Med vores produktportefølje har vi en fremragende startposition til at fuldføre denne vision. Vores ansvar slutter dog ikke her. Som virksomhed køber, producerer og transporterer vi produkter samt forbruger elektricitet og andre ressourcer – og alle disse handlinger genererer CO2-udleding. Vi tager dette ansvar på os.

Vi har sat bæredygtighed i centrum af vores virksomheds strategi. Bidrag til Planeten er en ny bæredygtighedsindikator, der måler vores succes på lige fod med omsætning og overskud. Og med vores Bæredygtighedscharter har vi defineret konkrete mål, som vi ønsker at opnå inden 2025. 

BRITAs Bidrag til Planeten – forklaret tydeligt og enkelt

BRITAs bidrag til planeten

BRITAs Bæredygtighedscharter på et øjeblik

  

Farverige plastikkugler i en hånd

Materialer

Vores produkter hjælper med at forhindre spild og udledninger. For yderligere at forbedre deres positive indvirkning vil vi mindske vores afhængighed af virgin plastik og reducere vores produkters CO2-fodaftryk.

Vores specifikke mål:

 • Reducere ny plast i vores portefølje af signaturprodukter med 30 % inden 2025

Miljøvenlig papkasse ved BRITA

Emballage

Emballageaffald er et globalt problem. Vi vil reducere vores CO2-fodaftryk ved at bruge mindre emballage og erstatte virgin plastik med mere bæredygtige materialer.

Vores specifikke mål:

 • Eliminere 5.000 ton emballage inden 2025
 • Eliminere virgin plastik i ny emballage fra 2025 og frem
 • Sikre, at vores emballage er fuld genanvendelig og understøtter den cirkulære økonomi

En BRITA-filterpatron tømmes

Genanvendelse

Genbrug af materialer eller gøre dem genanvendelige af høj kvalitet er vores topprioritet. Vi ønsker, at vores produktmaterialer får endnu et værdifuldt liv.

Vores specifikke mål:

 • Øge andelen af returnerede ion-byttere med 20% inden 2025
 • Implementere et koncept med reparation af dispensere inden 2023

Kronen af et jungletræ

Udledninger

Reducering af vores virksomheds CO2-fodaftryk er et centralt bidrag til bekæmpelsen af klimaforandringer. Vi vil opnå det ved at minimere udledninger og udligne det, vi ikke kan undgå.

Vores specifikke mål:

 • Gøre udledninger fra virksomhedsaktiviteter (Greenhouse Gas Protocol, scope 1 + 2), samt logistik, flåde og rejser helt kulstofneutrale fra 2023 og frem
 • Inden 2023 vil vi definere vores vej til at blive energineutrale

Virksomhedens CO2-fodaftryk

Verificerbar bæredygtighed: Lær mere om vores bæredygtige præstationsindikator

At handle bæredygtigt betyder for os at holde planeten beboelig for fremtidige generationer. Dette inkluderer også at være opmærksom på vores bidrag til klimaforandringerne og reducere dem, hvor det er muligt. For at gøre yderligere fremskridt på denne vej har vi for første gang i vores Bæredygtighedscharter defineret konkrete mål for klimabeskyttelse. 

Siden 2015 har vi hvert år registreret udledninger produceret af bygninger, produktion, rejser og transport af varer på alle vores lokationer. Når vi evaluerer vores CO2-fodaftryk, benytter vi beregningsstandarden GGP (Greenhouse Gas Protocol), og vores resultater bliver derefter uafhængigt verificeret. Fra og med 2023 sigter vi efter at udligne relevante og uundgåelige udledninger fra vores drift gennem omhyggeligt udvalgte kompensationsprojekter. Vi ved dog også, at vi er nødt til at gøre mere på lang sigt. For eksempel ved at gøre vores værdikæde mere klimavenlig eller endda klimaneutral. Inden slutningen af 2023 vil vi derfor definere en køreplan mod at blive energineutrale – for i sidste ende at eliminere lige så mange udledninger fra atmosfæren, som vi udleder.

Drop planerne – det er NU der skal handles! 

Langsigtede klimastrategier er vigtige, men klimabeskyttelse skal ske lige nu! Hos BRITA implementerer vi allerede en lang række tiltag for at blive mere klimavenlige: 

 • Certificeret, grøn elektricitet på mange af BRITA Groups lokationer
 • Udbrede brugen af elektriske firmabiler og over 40 gratis ladestationer på BRITA SE's lokationer
 • Generering af vores egen elektricitet ved hjælp af solcelleanlæg 
 • Klimaeffektive fremstillingsmetoder og energibesparende teknologier i nye og istandsatte BRITA Group-bygninger
 • Optimerede logistikruter og skift af transport til skib og tog
 • Brug af bæredygtige materialer med et mindre CO2-fodaftryk i produkter 

BRITA-produktionsanlæg i Tyskland

BRITA-produktionsanlæg i Bad Camberg, Tyskland: Bygningen, der er en moderne trækonstruktion, er baseret på 100 % grøn elektricitet.